DUKIN

izdelki za ravnanje z odpadki

DUKIN

Za reševanje problematike odpadkov nudimo:

DUKIN HOME - Zbiralec papirja v domovih


DUKIN OUTDOOR - Podzemni in nadzemni zabojniki za smeti


DUKIN PROFESSIONAL - v poslovnih prostorih

sistemi za zmanjšanje volumna odpadkov - za kartonsko embalažo, steklo, plastiko, konzerve, …


DUKIN INDUSTRY
sistemi za zmanjšanje volumna odpadkov- za kartonsko embalažo, plastiko, konzerve, …

DUKIN OUTDOOR