Pregledovanje prezračevalnih sistemov

za ugotavljanje stanja

Zakaj pregledovati prezračevalne sisteme?

S pregledom prezračevalnih sistemov se ugotovi stanje znotraj sistemov.

Po pregledu, Vam izdamo potrdilo o stanju v sistemu, ter slikovno gradivo celotnega sistema, ki dokazuje obstoječe stanje.

To potrdilo imate za vodenje svojih evidenc, prav tako pa ga boste potrebovali v primeru sanitarnih ali okoljevarstvenih pregledov.

Visiobot